Sarlinska skolan

Osoite: Skolgatan 16, Pargas
GPS: 60.30201, 22.29201